Obec Malé Leváre: Aktuálne

Prejsť na obsah.

Obec

odkaz na kategóriu obec

Obecný úrad

odkaz na kategóriu podnikateľ

Samospráva

odkaz na kategóriu samosprava

Občan

odkaz na kategóriu občan

Návrh

Napísal: Adrian.

PLÁŽE
V RO RUDAVA sme definovali tri pláže: 
1-pláž pri ATC, 
2-pláž pri bufete Kotva, 
3-pláž pri poľovníckej chate.
Na pláži 1 a 2 bude počas letnej sezóny (od 1.6.-10.9.) zakázaný rybolov. 
Na pláži 3 bude po novom zákaz vjazdu a rybolov umožnený počas letnej sezóny od 20.00-08.00 hod.
Na všetkých troch plážach bude zákaz stanovania a kempovania počas letnej sezóny.
Toto opatrenie navrhujeme z dôvodu:
- nadmerného výskytu áut na pláži pri poľovníckej chate,
- zabráneniu vzniku odpadu po kempujúcich návštevníkoch,
- minimalizovaniu sporov medzi rekreantmi a rybármi.

PARKOVANIE
V celej RO RUDAVA bude pre návštevníkov platiť zákaz státia a zastavenia mimo vyhradených miest na parkovanie.
Parkovanie v RO RUDAVA v roku 2014 bude bezplatné. Parkoviská budú označené a na mape sú znázornené modrou farbou (P1-P7).
Toto opatrenie navrhujeme z dôvodu:
- parkovania pri krajnici, čím je skomplikovaný prejazd,
- státia áut na zelených plochách a v tesnej blízkosti vody.
Od roku 2014 bude parkovanie pri bufete oproti ATC zakázané. Tento priestor bude využitý na umiestnenie stánkov.

LOVNÉ MIESTA 
Tento pojem bude v rekreačnej oblasti novinkou a na mape sú lovné miesta zakreslené oranžovou farbou.
Na lovných miestach bude umožnené kempovanie za účelom rybolovu aj rekreácie za poplatok.
Vjazd motorovým vozidlom bude na lovné miesta umožnený za poplatok. Motorové vozidlo nesmie parkovať menej ako 10m od vodnej hladiny, ak to podmienky umožňujú.
Povolenie na vjazd motorovým vozidlom sa bude vydávať na obecnom úrade alebo na recepcii v ATC, s možnosťou zakúpenia jednorazového alebo celoročného povolenia.
Občania Malých Levár budú od všetkých poplatkov oslobodení.
Toto opatrenie navrhujeme z dôvodu:
- poskytnutia komfortu (možnosť príjazdu až k vode) pre návštevníkov RO RUDAVA,
- využitia jedinej možnosti spoplatnenia priameho využívania RO RUDAVA jej návštevníkmi (finančné prostriedky budú použité na opätovné zveľadenie RO RUDAVA). 

V celej rekreačnej oblasti je prísny zákaz kladenia ohňa! Oheň je možné založiť len v ohraničených kovových nádobách (napríklad gril a pod.).

Skrabak@amedial.sk