Obec Malé Leváre: Aktuálne

Prejsť na obsah.

Obec

odkaz na kategóriu obec

Obecný úrad

odkaz na kategóriu podnikateľ

Samospráva

odkaz na kategóriu samosprava

Občan

odkaz na kategóriu občan

Rok 2019

pdf-ikona  Návrh rozpočtových príjmov r. 2019.2020,2021  
 pdf-ikona Návrh rozpočtových výdavkov r. 2019.2020, 2021

Rok 2018

pdf-ikona  Návrh rozpočtových príjmov r. 2018.2019,2020  
 pdf-ikona Návrh rozpočtových výdavkov r. 2018.2019, 2020

 

pdf-ikona  Správa nezv. audítora k ročnej závierke 2017  
 pdf-ikona Výročná správa 2017
pdf-ikona  Záverečný účet obce za rok 2017                    
 pdf-ikona Finančný výkaz o príjmoch a výdavkoch 2017

Rok 2017

pdf-ikona  Správa nezv. audítora k ročnej závierke 2016  
 pdf-ikona Výročná správa 2016
pdf-ikona  Záverečný účet obce za rok 2016                   
 pdf-ikona Finančný výkaz o príjmoch a výdavkoch 2016
Skrabak@amedial.sk