Obec Malé Leváre: Aktuálne

Prejsť na obsah.

Obec

odkaz na kategóriu obec

Obecný úrad

odkaz na kategóriu podnikateľ

Samospráva

odkaz na kategóriu samosprava

Občan

odkaz na kategóriu občan

Odpočet vodomerov

VodomerOznamujeme občanom, že od 01.02.2020 môžu na obecný úrad nahlásiť stav vodomerov. Nečitateĺné vodomery budú našimi zamestnancami vyčistené a odpočítané.

Skrabak@amedial.sk