Obec Malé Leváre: Aktuálne

Prejsť na obsah.

Obec

odkaz na kategóriu obec

Obecný úrad

odkaz na kategóriu podnikateľ

Samospráva

odkaz na kategóriu samosprava

Občan

odkaz na kategóriu občan

Smernice

pdf-ikona  Smernica o poplatkoch za úkony a služby OÚ Malé Levráre 
Skrabak@amedial.sk