Obec Malé Leváre: Aktuálne

Prejsť na obsah.

Obec

odkaz na kategóriu obec

Obecný úrad

odkaz na kategóriu podnikateľ

Samospráva

odkaz na kategóriu samosprava

Občan

odkaz na kategóriu občan

Obec Malé Leváre - Zverejnenie

pdf-ikona  Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku dieťaťa  . . .  

Obec Malé Leváre - Zverejnenie

pdf-ikona  Návrh VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ . . . 

Obec Malé Leváre - Zverejnenie

pdf-ikona  Návrh VZN - Štatút rekreačnej oblasti Rudava Malé Leváre 

Obec Malé Leváre - Zverejnenie

pdf-ikona Návrh VZN o ochrannom pásma pohrebiska na území obce Malé Leváre

Odbor životného prostredia - výrub drevín

pdf-ikona  Výrub drevín - OcUML-553/2021 

Stavebný úrad - verejná vyhláška 

 pdf-ikona Stavebné povolenie SÚ-292/20-21
Skrabak@amedial.sk