Obec Malé Leváre: Aktuálne

Prejsť na obsah.

Obec

odkaz na kategóriu obec

Obecný úrad

odkaz na kategóriu podnikateľ

Samospráva

odkaz na kategóriu samosprava

Občan

odkaz na kategóriu občan

Obec Malé Leváre - Zverejnenie

pdf-ikona  Návrh VZN - Štatút rekreačnej oblasti Rudava Malé Leváre 
Skrabak@amedial.sk