Obec Malé Leváre: Aktuálne

Prejsť na obsah.

Obec

odkaz na kategóriu obec

Obecný úrad

odkaz na kategóriu podnikateľ

Samospráva

odkaz na kategóriu samosprava

Občan

odkaz na kategóriu občan

Obec Malé Leváre - Zverejnenie

pdf-ikona  Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku dieťaťa  . . .  
Skrabak@amedial.sk