Obec Malé Leváre: Aktuálne

Prejsť na obsah.

Obec

odkaz na kategóriu obec

Obecný úrad

odkaz na kategóriu podnikateľ

Samospráva

odkaz na kategóriu samosprava

Občan

odkaz na kategóriu občan

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa základnej školy

P7280005Obec Malé Leváre podĺa §4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve vyhlasuje váberové konanie na obsadenie riaditeľa základnej školy v Malých Levároh s nástupom od 1.8.2022

Podmienky výberového konania

Skrabak@amedial.sk