Obec Malé Leváre: Aktuálne

Prejsť na obsah.

Obec

odkaz na kategóriu obec

Obecný úrad

odkaz na kategóriu podnikateľ

Samospráva

odkaz na kategóriu samosprava

Občan

odkaz na kategóriu občan

Osobitný zreteľ - Harušťák Rudolf

Obec Malé Leváre zverejňuje zámer predaja majetku obce formou osobitého zreteľa

Zámer

Skrabak@amedial.sk