Obec Malé Leváre: Aktuálne

Prejsť na obsah.

Obec

odkaz na kategóriu obec

Obecný úrad

odkaz na kategóriu podnikateľ

Samospráva

odkaz na kategóriu samosprava

Občan

odkaz na kategóriu občan

Zber použitého kuchynského oleja

pouzity olej

Od 11.1.2016 bude možné odovzdávať použitý kuchynský olej do určených smetných nádob, ktoré budú označené nápisom POUŽITÝ OLEJ. 

Nádoby budú umiestnené na stojisku pri kultúrnom dome a na stojisku pri autobusovej zástavke vedľa krčmy u Gazdu. 

Použitý olej je treba preliať do PET fliaš a tieto následne uzatvorené odniesť do určených smetných nádob na spomínaných stojiskách.

 

 

Skrabak@amedial.sk