Obec Malé Leváre: Aktuálne

Prejsť na obsah.

Obec

odkaz na kategóriu obec

Obecný úrad

odkaz na kategóriu podnikateľ

Samospráva

odkaz na kategóriu samosprava

Občan

odkaz na kategóriu občan

Zber separovaného odpadu

Snímka obrazovky 2016-10-12 o 14.38.30Zverejňujeme nový rozpis zvozu separovaného odpadu. Zároveň oznamujeme občanom, že náhradné vrecia za papier sa budú dodatočne roznášať v pondelok, 17.10.2016 spolu so zberom plastov. Zvoz plastov bude každý druhý pondelok spolu so zvozom komunálneho odpadu a zvoz papiera bude raz mesačne, v pondelok opäť pri zvoze komunálneho odpadu.

Obecný úrad bude o blížiacom sa termíne zvozu občanov informovať rozhlasom. Spôsob zberu separovaného papiera bude obdobný ako u zberu plastov z domácností, a to tým spôsobom, že sa nechajú naplnené vrecia pred domácnosťami a zberová spoločnosť ich v do-obedňajších hodinách odstráni a do domácností doručí nové vrece, kus za kus. V prípade že nebude domácnosti jedno vrece postačovať, môže si ďalšie vrece vyzdvihnúť na obecnom úrade, alebo môže nechať separovaný papier zviazaný v deň zvozu pri nehnuteľnosti, pri miestnej komunikácii. Vrecia sa budú dávať bezodplatne. Väčšie množstvo separovaného papiera je možné voziť na zberný dvor.

Do vreca na plasty - ŽLTÝ môžete dať plasty - plastové fľaše od nápojov a sirupov, tégliky od jogurtov a podobne, tetra-pak obaly z mlieka, džúsov a podobne, kovy - vrchnáky od fliaš, drôty a káble bez bužírky, plechovky od nápojov, konzervy , malé množstvo polystyrénu a podobne. Obaly musia byť stlačené a nesmú byť znečistené.

Do vreca na papier - MODRÝ môžete dať noviny, časopisy, letáky, kartónový papier z krabíc a podobne, v prípade, že sa Vám papier nezmestí do vreca, môžete ho v deň zvozu nechať zviazaný pred nehnuteľnosťou. 

Skrabak@amedial.sk