Obec Malé Leváre: Aktuálne

Prejsť na obsah.

Obec

odkaz na kategóriu obec

Obecný úrad

odkaz na kategóriu podnikateľ

Samospráva

odkaz na kategóriu samosprava

Občan

odkaz na kategóriu občan

 

Zber nadrozmerného odpadu

zber nadrozmerneho odpaduOznamujeme občanom, že v sobotu, 07.10.2017 sa uskutoční zber nadrozmerného odpadu spred domácností. 

Žiadame občanom, aby vyložili nadrozmerný odpad do 9:00 hod. pred svoje domy a zamestnanci obecného úradu ho odvezú na zberný dvor. 

Starší občania, ktorí si nadrozmerný odpad nedokážu sami vyniesť pred nehnuteľnosti, môžu kontaktovať obecný úrad najneskôr do štvrtka, 05.10.2017 a obecní zamestnanci ho prídu v piatok, deň pred zvozom povynášať a odviezť na zberný dvor.

 Odpad musí byť rozdelený na 3 časti: 

  • drevený nábytok rozbitý na dosky,
  • elektro odpad,
  • ostatný odpad

Medzi nadrozmerný odpad nepatria: pneumatiky, bio odpad, stavebný odpad, farby a iné chemikálie.

Skrabak@amedial.sk