Obec Malé Leváre: Aktuálne

Prejsť na obsah.

Obec

odkaz na kategóriu obec

Obecný úrad

odkaz na kategóriu podnikateľ

Samospráva

odkaz na kategóriu samosprava

Občan

odkaz na kategóriu občan

Novoročný príhovor

Vážení spoluobčania,

dovoľte mi prihovoriť sa Vám v tento deň. Odbitím polnoci sme privítali nový rok a zároveň sme sa rozlúčili s rokom minulým. Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj začiatok nových plánov, predsavzatí a určenie si nových cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roka chceli uskutočniť v súkromnom i pracovnom živote. 

V tom nastávajúcom roku nás čaká ešte veľa úloh. V prvých týždňoch nového roka plánujeme spustiť vodný zdroj spolu s úpravovňou vody a začať tak našu obec zásobovať pitnou vodou. Začiatkom jari by sme chceli oplotiť školský dvor a vybudovať bránu do cintorína. Do leta plánujeme úplnú výmenu povrchu na miestnej komunikácii do materskej škôlky spolu s vybudovaním chýbajúceho chodníka. Prioritou naďalej zostáva dobudovanie kanalizácie a vodovodu v zvyšnej časti obce. Tento rok sa tiež musím popasovať s rozhodnutím ako naložíme s bývalou cukrárňou a budovy kde bol kedysi školský byt v areály Základnej školy, ktoré má obec v majetku.

Chcečl by som sa  poďakovať poslancom OZ, pracovníkom OcÚ, Základnej škole, materskej škole, členom DHZ, PZ a dôchodcom za všetky ich aktivity v prospech nás všetkých. Tiež by som chcel poďakovať všetkým tým, ktorí sa akokoľvek pričinili o rozvoj, zveľadenie, reprezentáciu a údržbu majetku našej obce. Ja osobne si túto pomoc nemierne vážim a som z aňu vďačný.

Na záver Vám v prichádzajúcom Novom roku v mene svojom a tiež i v mene svojich spolupracovníkov a v mene všetkých poslancov obecného zastupiteľstva, prajem veľa sily a šťastia v každodennom živote a predovšetkým  Vám prajem  a zároveň si želám, aby sme k sebe boli ohľaduplní.

Adrian Pernecký, starosta obce

 

Štatistické údaje:

  1. Ku dňu 31.12.2017 mala naša obec 1272 obyvateľov. (Pre porovnanie 2016 - 1237, 2015 - 1217, 2014 - 1204, 2013 - 1177, 2000 - 1028)
  2. V roku 2017 sa prihlásilo 58 obyvateľov (31 žien, 27 mužov)
  3. V roku 2017 sa narodilo 17 detí (10 dievčat, 7 chlapcov)
  4. V roku 2017 sa odsťahovalo 28 ľudí (15 žien, 13 mužov)
  5. Žiaľ, v roku 2017 nás navždy opustilo 12 občanov (6 žien, 6 mužov)
Skrabak@amedial.sk