Obec Malé Leváre: Aktuálne

Prejsť na obsah.

Obec

odkaz na kategóriu obec

Obecný úrad

odkaz na kategóriu podnikateľ

Samospráva

odkaz na kategóriu samosprava

Občan

odkaz na kategóriu občan

v Tatranských Matliaroch, odkiaľ sme chodili každý deň na výlety do blízkeho i vzdialeného okolia. Navštívili sme napr. mesto Kežmarok, kde sme si prezreli hrad, baziliku, kostoly atď. Vyviezli sme sa zubačkou na Hrebienok a prešli sme sa na Studenovodné vodopády. Boli sme sa kúpať v termálnom kúpalisku, čo si všetci veľmi pochvalovali. Navštívili sme Belianskú jaskyňu. Videli sme skanzen v Pribiline. Samozrejme, že sme nevynechali ani výlet na nákup do Poľska. Na tejto dovolenke sme veľa videli, dobre sme sa zabávali a máme veľmi pekné zážitky.

Tešíme sa na budúci rok.

Maxianová Zlata

Mikulášske posedenie

     Dňa 4.12.2010 usporiadal výbor Jednoty dôchodcov Slovenska / od 1.1.2011 Denné centrum/ pre svojich členov mikulášske posedenie spojené s gastro dňom. Jednalo sa o prípravu štedrovečernej večere a následne sme si aj zjedli to, čo sme navarili. Pri konzumácii sme si pripomenuli niektoré štedrovečerné a vianočné zvyky. Veľmi dobre sme sa zabavili, pričom sa / myslím si/ utužil kolektív, do ktorého veľmi dobre zapadli všetci členovia klubu. 
Niektorí členovia sa zúčastnili tiež pozvania na spoločné posedenie dôchodcov všetkých obcí, ktoré patria do združenia Enviropark Pomoravie,n.o.. Bolo tu zastúpených 8 obcí. Jednalo sa o vianočné posedenie. Toto posedenie sa konalo v kultúrnom dome v Jakubove. Bol tu vynikajúci program. Hrala hudobná skupina zo Zohora, s ktorou sme si spoločne zaspievali a tí, ktorým sa chcelo si aj zatancovali. Stretli sa tu dôchodcovia so známymi, ktorých už aj niekoľko rokov nevideli. Vymenili sme si skúsenosti, podebatovali. Niečo sme sa aj naučili. Napr. Ozdoby na vianočný stôl, adventné venčeky, atď. Urobili sme si aj malú súťaž v pečení vianočných koláčikov. Z každej obce napiekli dôchodkyne niekoľko druhov koláčikov a na tomto posedení starostovia z jednotlivých zúčastnených obcí mali vybrať tie najlepšie a najkrajšie. Ale – nakoľko všetky boli aj dobré aj pekné, starostovia mali veľmi ťažkú úlohu a preto sa rozhodli, že si každý vylosuje svoje miesto. Zdá sa mi, že to bolo spravodlivé. Zástupcovia z každej jednotlivej obce dostali nejakú cenu. Aspoň cenu útechy, ktorou bola spoločenská hra do klubu. Medzi týmito cenami boli tri ceny bohatšie. Tiež do klubu. Bohužiaľ, nám sa nepodarilo. Ale máme spoločenskú hru na dlhé zimné večery. Len škoda, že tieto hra nemáme kde hrať. Totiž nemáme ešte priestory, kde by sme sa udomácnili. Bol to veľmi pekný večer s príjemným program a zanechal v nás príjemné zážitky. 

Maxianová Zlata 

Skrabak@amedial.sk