Obec Malé Leváre: Aktuálne

Prejsť na obsah.

Obec

odkaz na kategóriu obec

Obecný úrad

odkaz na kategóriu podnikateľ

Samospráva

odkaz na kategóriu samosprava

Občan

odkaz na kategóriu občan

Zväz záhradkárov

Slovenský zväz záhradkárov Pomoravie

5.9.2015
A26Dňa 5.9.2015 sa konala na Obecnom úrade Malé Leváre ustanovujúca schôdza základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov, kde za prítomnosti predsedu a tajomníka OV SZZ Malacky Pomoravie Ing. Alojza Kunšteka a Emila Hubinu sa ZO Malé Leváre stali ďalším členom OV SZZ Malacky - Pomoravie.

Do mandátnej komisie boli zvolení pán Fošnár a pán Kunák.
Do návrhovej komisie boli zvolení pani Čonková a pán Špaček.
Za zapisovateľku bola zvolená pani Mrázová.

Členovia výboru ZO SZZ Malé Leváre:
Predseda: Jozef Kujan
Podpredseda: Marta Čonková
Tajomník: Ing. Mária Trizuliaková
Pokladník: Anna Šimšíková
Člen výboru: Pavel Urban

Do kontrolnej a revíznej komisie bol zvolený za predsedu Peter Mráz a členkou sa stala Mária Maxiánová.

Ku dňu ustanovenia má ZO SZZ Malé Leváre 14 členov.

V našej obci je veľa záhradkárov s pestovateľskými skúsenosťami , alebo aj takí čo potrebujú poradiť a preto " Pridajte sa k nám"

Prihlášku za člena SZZ Malé Leváre si môžete vyzdvihnúť a vyplnenú odovzdať niektorému z členov výboru ZO SZZ.

Fotogaléria


12.9.2015
Výstava ovocia, zeleniny a kvetín v obci Gajary -  3. ročník – Pomoravie

Viac

Skrabak@amedial.sk