Obec Malé Leváre: Aktuálne

Prejsť na obsah.

Obec

odkaz na kategóriu obec

Obecný úrad

odkaz na kategóriu podnikateľ

Samospráva

odkaz na kategóriu samosprava

Občan

odkaz na kategóriu občan

Malé Leváre 

Poloha

MLObec Malé Leváre leží v nadmorskej výške 203 metrov na Záhorskej nížine neďaleko riečky Rudavy asi 40 km severozápadne od Bratislavy a 8km severozápadne od okresného mesta Malacky. Pre okolie je obec známejšou pod prezývkou "Levárky"

 

História

Obec sa po prvý raz spomína 15. mája 1377, keď patrila k plaveckému panstvu. Jej prvý názov bol Kyslew, neskôr Lewary Minor (1460), Twdestorff alebo Kyslewar (1479). Z týchto názvov vznikol dnešný názov Malé Leváre. Jeho pôvod možno hľadať v maďarskom slove lä (strelec)a vár(malá strelecká pevnosť). Viaceré podobné prvky obsahujú nemecké ekvivalenty názvu obce: Todesdorf (osada smrti) alebo Kleinschutzen (klien - malý, schutz - ochrana).

Vznik názvu podmienila existencia menších pevností pre strelcov, ktorí v minulosti pri rieke Morava chránili uhorské hranice. Malé Leváre v 16. a 17.storočí patrili k stupavskému panstvu. V tomto období sa v Malých Levároch usadili habáni a obec sa stala jedným zo stredísk džbánskej výroby. Spoločný dvor habánov zrušili v roku 1742. O takmer sto rokov neskôr mala obec 1 720 obyvateľov, čo je len o niečo menej ako v súčasnosti. Pôvodní obyvatelia boli predovšetkým roľníci a rybári, pod vplyvom habánov si však osvojovali aj viaceré remeslá. 

Zaujímavé je, že v miestnom jazere sa pri ťažbe štrku našli kosti slona lesného a mamuta, ktorí vyhynuli v ľadovej dobe

V roku 1965 bola na mieste terajšieho kultúrneho domu zbúraná stará škola. Objekt už dávno neslúžil svojmu účelu a bol v dezolátnom stave. Na jeho mieste sa začalo na základe rozhodnutia bývalého miestneho národného výboru s výstavbou kultúrneho domu. Stavba sa uskutočnila vrámci investičnej akcie "Z". Bola zaradená do finančného plánu národného výboru Senica. Projekt stavby vypracovala Priemyselná projektová organizácia Bratislava. Stavať sa začalo v roku 1965, ukončenie bolo v roku 1970.

Pamiatky

male levareKu kultúrno-historickým pamiatkam obce patrí pôvodne renesančný rímsko-katolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie z roku 1654. v roku 1741 ho barokovo prestavali a v roku 1903 rozšírili o novú loď a svätyňu. Veža pochádza z roku 1744. v interiéri barokovej kaplnky z roku 1720 sa nachádzajú hodnotné stĺpy s barokovými sochami z 18. storočia.

 

 

 

 

Príroda

V blízkosti obce sa nachádza z prírodného hľadiska veľmi zaujímavá lokalita. Na ploche 33,4 ha vznikla chránená študijná plocha Starý rybník. Rastie tu bujná vegetácia, vďaka ktorej sa vytvorila významná ornitologická stanica s výskytom močiarnych druhov vtákov, najmä husi veľkej. Rekreačná oblasť Rudava s autokempingom ponúka možnosť kúpania, rybolovu i dovolenky pre milovníkov rekreácie pri vode. 

Skrabak@amedial.sk