Obec Malé Leváre: Aktuálne

Prejsť na obsah.

Obec

odkaz na kategóriu obec

Obecný úrad

odkaz na kategóriu podnikateľ

Samospráva

odkaz na kategóriu samosprava

Občan

odkaz na kategóriu občan

Základné informácie o náučnom chodníku Malé Leváre
Rozloha: kataster obce Malé Leváre
Dĺžka: 14,5 km
Čas prechodu: chodci cca 4-5 hodín, cyklisti cca 1 - 1,5 hod
Počet zastávok: 8 informačných panelov
Názvy panelov:
2 orientačné tabule
Zameranie chodníka: prírodovedný, environmentálny a kultúrno-spoločenský
Typ chodníka: samoobslužný, obojsmerný, peší, cyklistický
Náročnosť: nenáročný z hľadiska dĺžky i náročnosti terénu
Tento náučný chodník v Malých Levároch je jedným z výstupov projektu RAMSAR Eco NaTour, ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov EFRR v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SLOVENSKÁ REPUBLIKA – RAKÚSKO 2007-2013
Projektoví partneri:
Weinviertel Management – hlavný partner projektu, Rakúsko
Obec Malé Leváre – slovenský partner
Združenie March.Raum – (obec Marchegg, Weiden an der March, WWF), Rakúsko
Obec Lassee, Rakúsko

Základné informácie o náučnom chodníku Malé Leváre
Dĺžka: 14,5 km
Čas prechodu: chodci cca 4-5 hodín, cyklisti cca 1 - 1,5 hod
Počet zastávok: 8 informačných panelov
Názvy panelov:
2 orientačné tabule
Zameranie chodníka: prírodovedný, environmentálny a kultúrno-spoločenský
Typ chodníka: samoobslužný, obojsmerný, peší, cyklistický
Náročnosť: nenáročný z hľadiska dĺžky i náročnosti terénu
Tento náučný chodník v Malých Levároch je jedným z výstupov projektu RAMSAR Eco NaTour, ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov EFRR v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SLOVENSKÁ REPUBLIKA – RAKÚSKO 2007-2013
Projektoví partneri:
Weinviertel Management – hlavný partner projektu, Rakúsko
Obec Malé Leváre – slovenský partner
Združenie March.Raum – (obec Marchegg, Weiden an der March, WWF), Rakúsko
Obec Lassee, Rakúsko

Skrabak@amedial.sk