Obec Malé Leváre: Aktuálne

Prejsť na obsah.

Obec

odkaz na kategóriu obec

Obecný úrad

odkaz na kategóriu podnikateľ

Samospráva

odkaz na kategóriu samosprava

Občan

odkaz na kategóriu občan

Vyhlásnie volieb NR SR

komunalne-volbyZverejňujeme informácie pre voliča pre voľby do Nárdnej rady Slovenskej republiky vyhlásené prerdsedom parlemantu na sobotu 29.02.2020 od 7:00 do 22:00

Príloha 1

Príloha 2

Voľba do NRSR poštou

komunalne-volbyŽiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia.

mailová adresa je : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Žiadosť

Usmernenie

Zámer prenájmu obecného majetku

Obec Malé Leváre zverejňuje  Zámer prenájmu majetku obce v zmysle §9a, ods. 9, písm c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. 

Zámer nájdete tu

Zámer prenájmu obecného majetku

Obec Malé Leváre zverejňuje  Zámer prenájmu majetku obce v zmysle §9a, ods. 9, písm c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. 

Zámer nájdete tu

Oznámenie o začatí konania na výrub stromov

2164580 strom-roka-dub-letny-diviaky-nad-nitricouObec Gajary ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti p. obce Malé Leváre, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) oznamuje začatie konania vo veci vydanie súhlasu na výrub stromu podľa §47 dos. 3 zákona

Oznámenie 

Zverejnenie VZN na pripomienkovanie

VZN na pripomienkovanieObec Malé Leváre zverejňuje návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2018 výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole atď. Pripomnienkovanie VZN je možne do 10.09.2019 na adresu obce - Obecný úrad 177, 908 74 Malé Leváre alebo na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Dodatok č. 1 

Zverejnenie VZN na pripomienkovanie

VZN na pripomienkovanieObec Malé Leváre zverejňuje návrh VZN o nakladaní s komunálnými odpadmi a drobnými stavebnými odúadmi na území obce Malé Leváre. Pripomnienkovanie VZN je možne do 10.09.2019 na adresu obce - Obecný úrad 177, 908 74 Malé Leváre alebo na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Návrh VZN o odpadoch

Slovenská pošta - oznam

Slovenská poštaSlovenská pošta oznamuje tým občanom obcer Malých Levár, ktorí nemajú svopju nehnuteľnosť označenú súpisným číslom a na viditeľnom mieste umietsnenú poštovú schránku s menovvkou, že im nebude pošta doručovaná. 

Výberové konanie na riaditeľa Materskej školy

 1286437542Obec Malé Leváre podľa § 4 ods. l zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie finkcie riaditeľa Materskej školy v Malých Levároch.

 Viac info tu:

Podmienky napojenia sa na vodovod a kanalizáciu

1e453dd768 63997270 o2Každý vlastník nehnuteľnosti, ktorý má záujem o pripojenie na obecnú kanalizáciu a vodovod si musí na obecnom úrade podať žiadosť o pripojenie sa na vodovod a kanalizáciu a postupovať podľa pokynov uvedených v žiadosti.

Žiadosť o pripojenie na vodovod a kanalizáciu nájdete tu

a

Zmena zvozu separovaného odpadu

odpadPozor zmena !!!

Oznamujeme občanom, že od 1.7.2019 dochádza k zmene zvozu separovaného odpau. Zvoz odpadu nám bude zabezpečovať spoločnosť Tekos, s.r.o. Náhradné vrecia sa nebudú rozdávať pri zvoze, ale občania si ich budú môcť od pondelka - 8.7.2019 vyzdvihnúť na obecnom úrade na celý kalendárny rok. 

Žiadame občanov, aby do vriec dávali len odpad určený na separovanie papiera a plastov, inak Vám vrecia nebudú odobrané. 

Na zbernom dvore bude možné počas otváracíhc hodín odovzdať separovaný odpad z komodít: papier, plasty sklo, kovy, použité akumulátory, nadrozmerný odpad, drobný stavebný odpad a bioodpad. 

Rozpis zvozu separovaného odpadu nájdete TU 

Výsledky rozboru vody v obecnom vodovode

cf602e4df83dfc4ccd8f9554216b9ef0Zverejňujeme rozbor vody v obecnom vodovode 

Rozbor

Hodvé slávnosti

13901491 624123304409260 3583253848523862431 nObec Malé Leváre pozýva všetkých občanov aj cezpoľných na obecné hodové slávnosti, ktoré sa uskutčnia 13.8. v sobotu pred kultúrnym domom

Tešíme sa na Vás

Zber nadrozmerného odpadu

zber nadrozmerneho odpaduOznamujeme občanom, že v dňoch od 27.04.2018 sa uskutoční zber nadrozmerného odpadu. V obci budú rozmiestnené nadrozmerné kontajnery, do ktorých je možné voziť nadrozmerný odpad ako napríklad starý nábytok, matrace, koberce a pod. Rozmiestnenie kontajnerov je v prílohe.
Starší občania, ktorí si nadrozmerný odpad nedokážu sami vyniesť, môžu kontaktovať obecný úrad najneskôr do štvrtka, 25.04.2019 a obecní zamestnanci ho prídu v piatok, deň pred zvozom povynášať a odviezť na zberný dvor.

Zmena stránkových dní stavebného úradu

stavebny uradOznamujeme občanom zmenu stránkových dní stavebného úradu. Stavebný úrad bude mať stránkové dni každý piatok od 9:00 do 12:00.

Náhradný termín za predošlé svitky je zajtra - utorok od 9:00 do 12:00.

Stavebný úrad - verejnné vyhlášky

verejna vyhlaska

 

 

 

 

pdf-ikona SA - Maké Leváre 10 RD NNK
pdf-ikona Začatie stavebného konania SA Malé Leváre VNK, TS, NNK
pdf-ikona Územné konanie - SA Malé Leváre VNK, TS, NNK
pdf-ikona UR - 11 rodinných domov Malé Leváre
pdf-ikona Územné konanie SÚ - 209/18-19 SA Malé Leváre VNK, TS, NNK
pdf-ikona Územné konanie SÚ - 210/18-19 SA Malé Leváre 10 RD NNK

Diabetologické centrum

PER6113-1280x853Diabetologicke centrum doktorky Pavleovej v Malackach bude mat dovolenku od 11.jula do 5.augusta. Zastupuje diabetologicka ambulancia v nemocnici.

Kompostéry

komposter2Oznamujeme občanom, že v Nedeľu 10.3 a 17.3.2019 sa budú na zbernom dvore od 13:00 do 15:00 vydávať plastové kompostéry do domácností. Podmienkou prevzatia kompostéru je preukázanie sa občianskym preukazom s trvalým pobytom v obci Malé Leváre. Na jedno súpisné číslo je možné prevziať jeden kompostér.

 

Voľby do Európskeho parlamentu

volby-do-europskeho-parlamentu

Voľby

do Európskeho parlamentu

na území Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

emailovu adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Lehota na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka - 1. apríl 2019 do 24,00 hod.
Delegovať člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie môže politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná

Praktická ukážka rezu ovocných stromov

maxresdefaultZväz záhradkárov organizuje prednášku s praktickou ukážkou – Rez ovocných stromov a aktuálna ochrana rastlín a zeleniny pred škodcami. 
Pozývame všetkých občanov dňa 03.07. 2016 t.j. nedeľa o 15:00 hod na Olejársku ulicu k pánovi Jozefovi Kujanovi - č.d.  462.

Skrabak@amedial.sk