Obec Malé Leváre: Aktuálne

Prejsť na obsah.

Obec

odkaz na kategóriu obec

Obecný úrad

odkaz na kategóriu podnikateľ

Samospráva

odkaz na kategóriu samosprava

Občan

odkaz na kategóriu občan

Zverejnenie VZN na pripomienkovanie

VZN na pripomienkovanieObec Malé Leváre zverejňuje návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2018 výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole atď. Pripomnienkovanie VZN je možne do 10.09.2019 na adresu obce - Obecný úrad 177, 908 74 Malé Leváre alebo na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Dodatok č. 1 

Zverejnenie VZN na pripomienkovanie

VZN na pripomienkovanieObec Malé Leváre zverejňuje návrh VZN o nakladaní s komunálnými odpadmi a drobnými stavebnými odúadmi na území obce Malé Leváre. Pripomnienkovanie VZN je možne do 10.09.2019 na adresu obce - Obecný úrad 177, 908 74 Malé Leváre alebo na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Návrh VZN o odpadoch

Výberové konanie na riaditeľa Materskej školy

 1286437542Obec Malé Leváre podľa § 4 ods. l zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie finkcie riaditeľa Materskej školy v Malých Levároch.

 Viac info tu:

Zámer predaja obecného pozemku osobitným zreteľom 

PROKOP ZAMER

Obec Malé Leváre zverejňuje zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Zámer

Slovenská pošta - oznam

Slovenská poštaSlovenská pošta oznamuje tým občanom obcer Malých Levár, ktorí nemajú svopju nehnuteľnosť označenú súpisným číslom a na viditeľnom mieste umietsnenú poštovú schránku s menovvkou, že im nebude pošta doručovaná. 

Zmena zvozu separovaného odpadu

odpadPozor zmena !!!

Oznamujeme občanom, že od 1.7.2019 dochádza k zmene zvozu separovaného odpau. Zvoz odpadu nám bude zabezpečovať spoločnosť Tekos, s.r.o. Náhradné vrecia sa nebudú rozdávať pri zvoze, ale občania si ich budú môcť od pondelka - 8.7.2019 vyzdvihnúť na obecnom úrade na celý kalendárny rok. 

Žiadame občanov, aby do vriec dávali len odpad určený na separovanie papiera a plastov, inak Vám vrecia nebudú odobrané. 

Na zbernom dvore bude možné počas otváracíhc hodín odovzdať separovaný odpad z komodít: papier, plasty sklo, kovy, použité akumulátory, nadrozmerný odpad, drobný stavebný odpad a bioodpad. 

Rozpis zvozu separovaného odpadu nájdete TU 

Výsledky rozboru vody v obecnom vodovode

cf602e4df83dfc4ccd8f9554216b9ef0Zverejňujeme rozbor vody v obecnom vodovode 

Rozbor

Podmienky napojenia sa na vodovod a kanalizáciu

1e453dd768 63997270 o2Každý vlastník nehnuteľnosti, ktorý má záujem o pripojenie na obecnú kanalizáciu a vodovod si musí na obecnom úrade podať žiadosť o pripojenie sa na vodovod a kanalizáciu a postupovať podľa pokynov uvedených v žiadosti.

Žiadosť o pripojenie na vodovod a kanalizáciu nájdete tu

a

Rekonštrukcia autobusovej zástavky

14462762 646911842130406 2190691855485122736 nObec Malé Leváre bola úspešná pri žiadaní o dotáciu z BSK na rekoštrukciu autobusovej zástavky. Tento rok kvôli počasiu zrekonštruujeme podklad autobusovej zástavky a osadíme dočasnú zastrešenú konštrukciu a na jar budúceho roka začneme s murovaním, osádzaním lavičiek, smetných košov a zelene.

Zámer predaja obecného majetku obchodnou verejnou súťažou

Snímka obrazovky 2019-05-22 o 15.05.13Obec Malé Leváre zverejňuje zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9a ods. 1 písm. a)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Zámer

Geometrický plán

Zámer predaja pozemkov v RO Rudava

Snímka obrazovky 2018-10-02 o 8.19.51Obec Malé Leváre zverejňuje zámer predaja pozemkov priľahlých k jestvujúcim rekreačným chatám v RO Rudava Malé Levár formou dražby, ktorá sa bude konať v roku 2019.

Viac info na: 
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  
0918 784 812

Zámer


Zber nadrozmerného odpadu

zber nadrozmerneho odpaduOznamujeme občanom, že v dňoch od 27.04.2018 sa uskutoční zber nadrozmerného odpadu. V obci budú rozmiestnené nadrozmerné kontajnery, do ktorých je možné voziť nadrozmerný odpad ako napríklad starý nábytok, matrace, koberce a pod. Rozmiestnenie kontajnerov je v prílohe.
Starší občania, ktorí si nadrozmerný odpad nedokážu sami vyniesť, môžu kontaktovať obecný úrad najneskôr do štvrtka, 25.04.2019 a obecní zamestnanci ho prídu v piatok, deň pred zvozom povynášať a odviezť na zberný dvor.

Stavebný úrad - verejnné vyhlášky

verejna vyhlaska

 

 

 

 

pdf-ikona SA - Maké Leváre 10 RD NNK
pdf-ikona Začatie stavebného konania SA Malé Leváre VNK, TS, NNK
pdf-ikona Územné konanie - SA Malé Leváre VNK, TS, NNK
pdf-ikona UR - 11 rodinných domov Malé Leváre
pdf-ikona Územné konanie SÚ - 209/18-19 SA Malé Leváre VNK, TS, NNK
pdf-ikona Územné konanie SÚ - 210/18-19 SA Malé Leváre 10 RD NNK

Kompostéry

komposter2Oznamujeme občanom, že v Nedeľu 10.3 a 17.3.2019 sa budú na zbernom dvore od 13:00 do 15:00 vydávať plastové kompostéry do domácností. Podmienkou prevzatia kompostéru je preukázanie sa občianskym preukazom s trvalým pobytom v obci Malé Leváre. Na jedno súpisné číslo je možné prevziať jeden kompostér.

 

Hodvé slávnosti

13901491 624123304409260 3583253848523862431 nObec Malé Leváre pozýva všetkých občanov aj cezpoľných na obecné hodové slávnosti, ktoré sa uskutčnia 13.8. v sobotu pred kultúrnym domom

Tešíme sa na Vás

Voľby do Európskeho parlamentu

volby-do-europskeho-parlamentu

Voľby

do Európskeho parlamentu

na území Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

emailovu adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Lehota na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka - 1. apríl 2019 do 24,00 hod.
Delegovať člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie môže politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná

Zmena stránkových dní stavebného úradu

stavebny uradOznamujeme občanom zmenu stránkových dní stavebného úradu. Stavebný úrad bude mať stránkové dni každý piatok od 9:00 do 12:00.

Náhradný termín za predošlé svitky je zajtra - utorok od 9:00 do 12:00.

Oznámenie o stretnutí s občanmi obce

nautilus logo

Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva oznamujú občanom, že túto sobotou (9.2.2019) sa o 18:00 uskutoční stretnutie zástupcov obce Malé Leváre (starosta a poslanci) s občanmi našej obce v kultúrnom dome Malé Leváre za účelom zodpovedania otázok ohľadom nevysporiadanej pohľadávky voči spoločnosti Nautilus, s.r.o. a s tým spojenej exekúcii, ktorá je na obec Malé Leváre zriadená.

Skrabak@amedial.sk