Obec Malé Leváre: Aktuálne

Prejsť na obsah.

Obec

odkaz na kategóriu obec

Obecný úrad

odkaz na kategóriu podnikateľ

Samospráva

odkaz na kategóriu samosprava

Občan

odkaz na kategóriu občan

Ocenennie  - Jozefína Mrázová

Jojka MrázovaNaša pani vychovávateľka Jozefína Mrázová bola pri príležitosti Dňa učiteľov prijatá spolu s pedagógmi z celého Slovenska ministrom školstva Petrom Plavčanom.

Ako jediná zástupkyňa nášho okresu obdržala Ďakovný list za dlhoročnú kvalitnú prácu v oblasti výchovy a vzdelávania.

Srdečne blahoželáme.

Pozvánka na fašiangovú zábavu

Fasiangy Male Levare

Oznámenie o dočasnom presunutí autobusovej zástavky

Autobusova zastavkaOznamujeme občanom, že z dôvdu rekonštrukcie nájazdu na autobusovú zástavku Malé Leváre 262, bude táto zástavka dočasne presunutá pred rodinný dom so súp. č. 283 - oproti obecnému úradu od 23.03.2017 do 27.03.2017

Nariadenie Regionálnej veterinárrnej a potravinovej správy

115212351Obec Malé Leváre oznamuje občanom, že na jazere v rekreašnej oblasti Rudava bol monitorovaný pozitývny nález vysoko patogenneho vírusu HN58. Tento vírus sa na človeka neprenáša. V súvislosti s týmto nálezom vyplývajú pre drobnýh chovateľov hydiny a iného vtáctva a dotknuté osoby a organizácie určité povinnosti, ktoré sa nachádzajú v správe nariadení Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy, ktorá tvorí prílohu.

Novootvorená zubná ambulancia

zubna ambulanciaDr. Jurkovičová oznamuje, že od 9.januára otvorila zubnú ambulanciu v priestoroch zdravotného strediska vo Veľkých Levároch.

Ordinačné hodiny :
Pon a Str 8:00-14:00,
Ut a Štv 13:00-18:00,
Pia 8:00-13:00.
Objednávky na tel. čísle 0902/456 451. Bolestivé prípady budú ošetrené denne, prvú 1,5 hodinu ordinačného času, medzi objednanými pacientmi.

Rozpis zvozu komunálneho odpadu v RO

smetna nadoba 1100LZverejňujeme rozpis zvozu komunálneho odpadu rekreačnej obalsti Rudava Malé Leváre na 1. polrok 2017

Rozpis

Cestovné poriadky 2016/2017

slovak-lines-ba816jh-mtV prílohe sa nachádzajú cestvené poriadky Slovak Lines na rok 2016/2017

Cestovný poriadok

Podmienky využívania zberného dvora

Zberny dvorOznamujeme občanom, že na zbernom dvore je možné odovzdať len tento odpad:

Objemové odpady (200307) - sú komunálne odpady, ktoré svojim rozmerom a hmotnosťou nezodpovedajú používaným zberným nádobám v systéme zberu komunálneho odpadu. Patria sem napríklad: nábytky, dvere, skrine, postele, okenné rámy (bez skla) a podobne. ZD preberá výlučne rozobratý objemový odpad, ktorý je zbavený kovových, sklenených atď. častí. Nábytok musí byž rozobratý.

Zmena stránkových dní stavebného úradu

stavebny uradOznamujeme občanom zmenu stránkových dní stavebného úradu. Stavebný úrad bude mať stránkové dni každý piatok od 9:00 do 12:00.

Náhradný termín za predošlé svitky je zajtra - utorok od 9:00 do 12:00.

Rozpis zvozu komunálneho odpadu v obci

 vyrn 26120l 3farby wmZverejňujeme rozpis zvozu komunálneho odpadu obci Malé Leváre na 1. polrok 2017

Rozpis

Vianočné trhy

mikulas a trhyVšetkých občanov srdečne pozývame na vianočné trhy a samozrejme tiež všetky deti, príde aj Mikuláš a donesie nejaké dobroty. 

Záujemcovia o predaj na vianočných trhoch sa môžu nahlásiť na 0918 784 812

Oznámenie o začatí konania na výrub stromov

2164580 strom-roka-dub-letny-diviaky-nad-nitricouObec Malé Leváre ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti p. Stanislava Skokánka zo dňa 3.11.2016, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) oznamuje začatie konania vo veci vydanie súhlasu na výrub stromu podľa §47 dos. 3 zákona

Oznámenie

Rekonštrukcia autobusovej zástavky

14462762 646911842130406 2190691855485122736 nObec Malé Leváre bola úspešná pri žiadaní o dotáciu z BSK na rekoštrukciu autobusovej zástavky. Tento rok kvôli počasiu zrekonštruujeme podklad autobusovej zástavky a osadíme dočasnú zastrešenú konštrukciu a na jar budúceho roka začneme s murovaním, osádzaním lavičiek, smetných košov a zelene.

Oznámenie o začatí konania na výrub stromov

2164580 strom-roka-dub-letny-diviaky-nad-nitricouObec Malé Leváre ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti p. Jozefíne Obalovej zo dňa 22.08.2016, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) oznamuje začatie konania vo veci vydanie súhlasu na výrub stromu podľa §47 dos. 3 zákona

Oznámenie

Zber separovaného odpadu

Snímka obrazovky 2016-10-12 o 14.38.30Zverejňujeme nový rozpis zvozu separovaného odpadu. Zároveň oznamujeme občanom, že náhradné vrecia za papier sa budú dodatočne roznášať v pondelok, 17.10.2016 spolu so zberom plastov. Zvoz plastov bude každý druhý pondelok spolu so zvozom komunálneho odpadu a zvoz papiera bude raz mesačne, v pondelok opäť pri zvoze komunálneho odpadu.

Hodvé slávnosti

13901491 624123304409260 3583253848523862431 nObec Malé Leváre pozýva všetkých občanov aj cezpoľných na obecné hodové slávnosti, ktoré sa uskutčnia 13.8. v sobotu pred kultúrnym domom

Tešíme sa na Vás

Ukončenie školského roka

AQ520Obec Malé Leváre pozýva všetky deti a občanov obce na ukončenie školského roka spojené s večernou opekačkou pri Vatre a živej hudbe v podaní p. Blažeka.

Pre deti budú pripravené súťaže, rôzne atrakcie, nafukovací hrad, maľovanie na tvár a zábavný program. Opekačka začína 17:30 - špekačky budú pre deti zabezpečené.

Tešíme sa na Vás

Predaj pozemkov v RO RUDAVA Malé Leváre

RO RUDAVAObec Malé Leváre ponúka využitie pozemkov v Rekreačnej oblasti Rudava.
Pozemky je možné kúpiť i prenajať. Sú vzdialené iba 50 km od BA, s dobrým prístupom na diaľnicu.
Predajné pozemky sú určené na výstavbu rekreačných chát, pozemky na prenájom slúžia na umiestnenie mobilných ubytovacích zariadení za účelom poskytovania ubytovania.

Skrabak@amedial.sk