Obec Malé Leváre: Aktuálne

Prejsť na obsah.

Obec

odkaz na kategóriu obec

Obecný úrad

odkaz na kategóriu podnikateľ

Samospráva

odkaz na kategóriu samosprava

Občan

odkaz na kategóriu občan

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

V zmysle §12, ods. 1 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva starosta obce mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 15. mája 2023 o 19:00 v zasadačke obecného úradu v Malých Levároch

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia 
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
 4. Revitalizácia zastávky PAD v obci Malé Leváre – M-P vysporiadanie 
 5. Diskusia
 6. Záver 

Odstávka elektrickej energie

Spoločnosť Západoslovenská distribučná oznamuje, že dňa 6.2.2023 dôjde k odstávke elektrickej energie na odberných miestach uvedených v prílohe.

pdf-ikonaOznámenie o prerušení elektrickej energie 1

pdf-ikona Oznámenie o prerušení elektrickej energie 2

Výsledky volieb 2022

Voľby do orgánov samospráv

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1377

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 706

 

Starosta obce

Počet platných hlasovacích lístkov 691

 1. Adrian Pernecký  463   NEKA  67%
 2. Tomáš Maxian  228   NEKA     33%

Poslanci obecného zastupiteľstva

Počet platných hlasovacích lístkov 689

 1. Patrik Wolf, Mgr. 315 NEKA
 2. Ľubomír Hajdin 300 NEKA
 3. Róbert Červenka 289 NEKA
 4. Peter Hornof 276 STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
 5. Tomáš Maxian, Bc. 274 NEKA
 6. Silvia Mikušíková, Mgr. 226 NEKA
 7. Michaela Múdra 225 NEKA
 8. Šimon Hornof 222 STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
 9. Vlastislav Gúth, Ing. 205 NEKA
 10. Bulík Michal 203 NEKA
 11. Jana Viktorínová 201 NEKA
 12. Andrej Kopča 200 NEKA
 13. Pavel Hulín, Ing. 195 Strana obcí a miest - SOM SLOVENSKO
 14. Stanislav Skokánek 193 STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
 15. Urban Suchánek 190 NEKA
 16. Peter Chenč 179 NEKA
 17. Svetlana Černá, Mgr. 174 STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
 18. Anna Mrázová, Ing. 164 Kresťansko demokratické hnutie
 19. Peter Bečvář, Ing. 151 HLAS, SMER, SNS

Voľby do orgánov Bratislavského samosprávneho kraja

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1377

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 482


Predseda BSK

Počet platných hlasovacích lístkov 432

 1. Juraj Droba, Mgr., MBA., MA 236 SAS, PS. TEAM Bratislava
 2. Ján Mažgút, Mgr. 69 SMER, SNS
 3. Ivan Bošňák, Ing. 34 DS, ODS, SPOLU, ŠANCA
 4. Dušan Belič, prof. Ing. DrSc. 32 ZA ĽUDÍ, SME RODINA, KDH
 5. Milan Lopašovský, PharmDr. 12 SMS
 6. Magdaléna Sulanová, Ing. 11 KOTLEBOVCI
 7. Štefan Zima, Mgr. art. 8 REPUBLIKA
 8. Andrej Trnovec, RNDr. 1 SĽS Andreja Hlinku

Poslanci BSK

Počet platných hlasovacích lístkov 405

 1. Peter Tydlitát, Ing, 250 NEKA
 2. Tatiana Speváková, MUDr. PhD. 129 NEKA
 3. Peter Višváder, Ing.  23 SMER, SNS
 4. Andrea Grujbárová 21 SOCIALISTI.SK
 5. Jaroslav Mikloš, RNDr. PhD 9 NÁRODNÁ KOALÍCIA

Zámer prenájmu obecného majetku

Obec Malé Leváre zverejňuje  Zámer prenájmu majetku obce v zmysle §9a, ods. 9, písm c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. 

Zámer nájdete tu

Skrabak@amedial.sk